Selecteer een pagina

Disclaimer

De door Xpert Schilders op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel

Xpert Schilders staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67970699.

Inhoud

Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Xpert Schilders kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Xpert Schilders en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Xpert Schilders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Xpert Schilders worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Xpert Schilders.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Xpert Schilders omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.